ประวัติความเป็นมาบริษัท

+------------- HaCkEd By Mr.dexter.305 -------------+

                        sorry Admin My Hobby is HaCkiNG !!

 

 

                                       ,,

                                               twi: @T9_Bi

                                              PIN:29860D87

 

                                                    Gr3tz:

                                              Mr.Kro0oz.305

 

 

+---------------- Mr.dexter.305 was here ~ ----------------+