คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์งานซ่อมบำรุงด้าน Instrument อย่างน้อย 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำงานระบบ DCS หรือ SCADA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น ประสานงานกับทุกหน่วยงานได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 • สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

หน้าที่หลัก

 • วางแผนงานซ่อมเครื่องมือวัดภายในโรงไฟฟ้า
 • ดำเนินการ มอบหมาย และควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายงานซ่อมให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ
 • จัดทำรายงานประวัติเครื่องจักร การซ่อมเกี่ยวกับระบบเครื่องมือวัด

เงินเดือน

 • พิจารณาตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัทฯ
Job Category: หัวหน้างานซ่อมบำรุงเครื่องมือวัด
Job Company: บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx