สหโคเจนจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร“การขยายพันธุ์ไผ่ สร้างป่า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ”

วันที่ 22 ก.ค.63 บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) และบริษัทย่อย ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การขยายพันธุ์ไผ่ สร้างป่า สร้างรายได้ สร้างอาชีพ”ตามโครงการประชารัฐรวมใจ ปลูกไผ่เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากคุณบัญฑิต ขีตตะสังคะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เป็นประธาน และคุณศรีสะเกษ สมาน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร ให้ความรู้และฝึกอบรมการปฏิบัติปักชำและขยายพันธุ์ไผ่ ให้กับสมาชิกโครงการและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านใหม่สามัคคี ม.7 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง