นิทรรศการส่งเสริมการปลูกไผ่สร้างอาชีพและการผลิตพลังงานจากชีวมวล

วันที่ 4 ก.ค.63 บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด โดยคุณทศพร วิมุกตาคม ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโรงไฟฟ้าชีวมวล และคุณวรวิทย์ อินศวร ผู้จัดการส่วนปลูกไม้โตเร็ว ร่วมแสดงนิทรรศการส่งเสริมการปลูกไผ่สร้างอาชีพและการผลิตพลังงานจากชีวมวล ในโอกาสให้การต้อนรับนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนปลูกไผ่ การแปรรูปไผ่เป็นพลังงานชุมชนและการจัดการพลังงานทางเลือกชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนไผ่เพชรล้านนา บ้านห้วยพระเจ้า ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยมีเกษตรกร ประชาชน ผู้นำชุมชน องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การต้อนรับกว่า 300 คน ตามหนังสือเชิญของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง