การประกวดวาดภาพระบายสี ประจำปี 2563

โครงการวาดฝันวัยเยาว์กับการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน หัวข้อ“ เด็กไทยใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน ร่วมต้านภัยโควิด-19 ”

กลุ่มสหโคเจน ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความสามารถของเยาวชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น จึงจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีเพื่อชิงทุนการศึกษาจากสหโคเจน ประจำปี 2563 ในโครงการวาดฝันวัยเยาว์กับการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน หัวข้อ “เด็กไทยใส่ใจอนุรักษ์พลังงาน ร่วมต้านภัยโควิด-19” ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมความสามารถของเด็กและเยาวชนไทยโดยสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัท ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-25 กันยายน 2563.    ที่ผ่านมา ในพื้นที่ศรีราชา โดย บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)พื้นที่ลำพูนลำปาง โดย บจ.สหโคเจน กรีน และ พื้นที่กำแพงเพชรโดยบจ.สหกรีน ฟอเรสท์ มีโรงเรียนในพื้นที่รอบสถานประกอบกิจการแต่ละแห่งเข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวน37โรงเรียน นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน80คน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับทุนการศึกษา เกียรติบัตรและของที่ระลึกจากบริษัท สำหรับภาพวาดของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกผลงาน บริษัทจะนำไปจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสอื่นๆ ต่อไป