บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ได้รับคะแนนการประเมิน การกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว