บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการ “ปันรัก สู่ชุมชนต้นน้ำ ปีที่ 1” วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562

บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด  ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  โครงการ “ปันรัก สู่ชุมชนต้นน้ำ ปีที่ 1” วันที่ 22-23  พฤศจิกายน 2562  ที่ผ่านมา โดยปรับปรุงระบบประปาภูเขา  บ้านโละโคะ หมู่ที่ 10 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ดังนั้นเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “ปันรัก สู่ชุมชนต้นน้ำ ปีที่ 1”ที่ผ่านมา พร้อมดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด  จึงจัดกิจกรรมติดตามโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม “ปันรัก สู่ชุมชนต้นน้ำ” ปีที่ 2 ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2562  ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน(สาขาโละโคะ) หมู่ที่ 10 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน มอบทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท จำนวน 10 ทุน และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค  จากการร่วมบริจาคของผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงเจ้าอาวาสวัดรัตนปทุม ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลคุยบ้านโอง พร้อมเดินทางไปร่วมกิจกรรมกับบริษัท