บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ได้รับคะแนนการประเมิน การกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว