เครือสหพัฒน์ ชูนวัตกรรมพลังงานแบบทุ่นลอยน้ำแห่งแรกในสวนอุตสาหกรรมไทย

“เครือสหพัฒน์” ผู้นำแนวคิด ‘อุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน’ ชูนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำแห่งแรกในสวนอุตสาหกรรมไทย ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา หนึ่งในโครงการต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นวัตกรรมแห่งแรกในสวนอุตสาหกรรมไทยกับการติดตั้ง Floating Solar พลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ชูจุดเด่นสินค้าในเครือสหพัฒน์มุ่งใช้พลังงานสะอาดในการผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คน สู่การส่งมอบสินค้าดี และสร้างสังคมดีร่วมกัน