บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด มอบน้ำดื่มให้กับ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด มอบน้ำดื่มให้กับ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ผ่านชมรมบริหารบุคคลเครือสหพัฒน์ลำพูน เพื่อใช้ในภารกิจคัดกรองพนักงานที่มีความเสี่ยงตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid-19)