บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ร่วมพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจังหวัดลำพูน (GLP) ใน “โครงการนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจังหวัดลำพูน (Good Labour Pratices :GLP) ประจำปี 2564

25 สิงหาคม 2564 คุณโสภิฏา เศรษฐกิจ หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ เป็นตัวแทนบริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ร่วมพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจังหวัดลำพูน (GLP) ใน “โครงการนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจังหวัดลำพูน (Good Labour Pratices :GLP) ประจำปี 2564” จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน