บจ. สหกรีน ฟอเรสท์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง " PEA พรานกระต่าย "สร้างไม้ให้รัก(ษ์)

บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการ “PEA พรานกระต่าย “สร้างไม้ให้รัก(ษ์)” เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและสร้างประโยชน์ใหักับชุมชนและท้องถิ่นตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มสหโคเจน