บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) คว้า CGR 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2