สหโคเจน’ ร่วมลงนาม MOU เป็นพาร์ทเนอร์กับโรงพยาบาลเครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ โครงการโซลาร์รูฟท็อปเดินหน้าสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน วางเป้าผลิตไฟฟ้าลดคาร์บอนได้มากกว่า 1.5 พันตันต่อปี

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นพาร์ทเนอร์กับ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) การซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Private PPA (Private Power Purchase Agreement) เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการใช้พลังงานสะอาดร่วมกัน พร้อมเดินหน้ารณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างการเติบโตทั้งชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในแผนการต่อยอดการพัฒนาโครงการฯ ให้กับโรงพยาบาลในเครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ ที่จะขยายเพิ่มขึ้นให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2566

นายอุดมพงษ์ จันทรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่า “ถือเป็นความก้าวหน้าในการสานต่อความร่วมมือกับโรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจบริการสุขภาพ และประสบการณ์การบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน จนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยราช กรุ๊ป ในฐานะบริษัทแม่ของสหโคเจน ได้นำองค์ความรู้เชี่ยวชาญเข้ามาเสริมซึ่งกันและกันกัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด โดยโครงการนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนการขยายธุรกิจของสหโคเจน ตามที่ราช กรุ๊ป ได้กำหนดให้เป็นแฟลกชิป ในการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนขนาดย่อม เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนให้ได้ 400 เมกะวัตต์ ภายในปี 2570

ทางด้าน ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนธุรกิจสุขภาพในนามโรงพยาบาล “เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” กล่าวว่า การรับซื้อพลังงานไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) จากสหโคเจน แสดงให้เห็นถึงการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่าง พริ้นซิเพิล แคปิตอล และ ราช กรุ๊ป ที่นอกจากจะเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนด้านเฮลท์แคร์ทั้งในระดับบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ยังสามารถต่อยอดเป็นพันธมิตรในด้านการลงทุนเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด โดยมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างการเติบโตแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในการมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลยั่งยืน (Sustainable Hospital) ในปี 2566 โดยการลงนามรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปสำหรับโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ยังคงมุ่งเน้นด้านการพัฒนาโครงการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานของโรงพยาบาล ที่มีแผนขยายการลงทุนในอนาคตโดยเมื่อปีที่ผ่านมา (ปี 2565) ได้บริหารจัดการด้าน ESG และปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดการขยะและของเสียสู่ Zero Waste to Landfill กับโรงพยาบาลนำร่องในเครือฯ และขยายผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้เราสามารถใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้อีกในอนาคตด้วย

สำหรับความร่วมมือในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ลงทุนในรูปแบบ BOT (Build-Operate-Transfer) รับผิดชอบด้านการก่อสร้าง และดูแลรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลในเครือ ‘พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ ก่อนโอน Solar Rooftop ให้กับ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เมื่อสิ้นสุดสัญญา โดยมีมูลค่าการซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญารวมประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้กว่า 3 ล้านหน่วยต่อปี และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 1,500 ตันคาร์บอนต่อปี