กลุ่มสหโคเจน ร่วมแสดงพลัง วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565