สหโคเจนรวมใจ มอบไออุ่น สร้างรอยยิ้ม ปีที่ 9 ณ สถานสงเคราะห์บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี