ข่าวสารและกิจกรรม

Uncategorized

บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ร่วมพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจังหวัดลำพูน (GLP) ใน “โครงการนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจังหวัดลำพูน (Good Labour Pratices :GLP) ประจำปี 2564

บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด

Read More »