เอกสารเผยแพร่

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำโรงไฟฟ้าแห่งแรกเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle)

บริษัท สหโคเจนกรีน จำกัด

ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานจากชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.6 เมกะวัตต์ และ ไอน้ำ 25 ตันต่อชั่วโมง

บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด

เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) มีขนาดกำลังการผลิต 7.5 เมกะวัตต์