ข่าวสารและกิจกรรม

Uncategorized

บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ผ่านการรับรองให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ผ่าน

Read More »
Uncategorized

บจ.สหกรีน ฟอเรสท์ เข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจฐานนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมวิจัยด้านเยื่อพืชธรรมชาติ

บจ.สหกรีน ฟอเรสท์ เข้าร่ว

Read More »
Uncategorized

บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำก

Read More »
Uncategorized

บจ.สหโคเจน กรีน รับโล่ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากชีวมวล (Biomass VSPP)

บจ.สหโคเจน กรีน รับโล่ประ

Read More »