News & Event

Uncategorized
admin

บจ.สหกรีน ฟอเรสท์ เข้าร่วมโครงการการเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจฐานนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมวิจัยด้านเยื่อพืชธรรมชาติ

Read More »