News & Event

Uncategorized
admin

บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด รับรางวัลสถานประกอบกิจการโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Read More »
Uncategorized
admin

Renewable Energy Certificate

บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ให้กับ บจ. ไลอ้อน (ประเทศไทย) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Read More »