โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

กลุ่มผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นร้อยละ
1.         บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)217,142,83222.74
2.         บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)142,255,96014.90
3.         บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)107,932,96011.30
4.         นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน89,975,4009.42
5.         บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)74,624,7307.81
6.         นาย สำเริง มนูญผล44,745,9004.69
7.         บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)33,800,0003.54
8.         บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด21,400,0002.24
9.         นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา18,000,0001.88
10.     บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)17,929,7001.88