งานนักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์

                                                                        รูปภาพงานนักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 12  ประจำปี 2566