ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

Hi-Light News

COD โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (ส่วนขยายระยะที่ 3)
COD โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (ส่วนขยายระยะที่ 3) บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)...

รอบรั้วสหโคเจน ตุลาคม-ธันวาคม 2560
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560...

สหโคเจน ร่วมแสดงนิทรรศการ โครงการ"ชีวมวลสร้างงาน สานพลังประชารัฐ" ในงานเครือสหพัฒน์ ประชารัฐเพื่อสังคม ประจำปี 2560
เมื่อวันศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) และบริษัทย่อย ร่วมแสดงนิทรรศการ โครงการ "ชีวมวลสร้างงาน สานพลังประชารัฐ" ในงานเครือสหพัฒน์ ประชารัฐเพื่อสังคม ประจำปี 2560 ณ โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเค...

จัดแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี 2560 Saha Group Green Golf Facilities 2017
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ต.ค. 60 แผนกสนับสนุนงานขายและบริการลูกค้า บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้สนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี 2560 Saha Group Green Golf Facilities 2017 ณ เทรเชอร์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อ.บ้านบึง จ.ชลบุร...

ร่วมพิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ประจำปี 2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 คุณวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาที กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานบมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ร่วมพิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ณ พรหมสถาน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 40 ของการก่อตั้ง...

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2017
(31 ต.ค.-2 พ.ย.60) บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ร่วมกับบจ.ออเปอเรชันนอล เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2017 ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการใช้งานรถยกและเครน”โดยมีจัดแสดงนิทรรศการและเกมมหาสนุก อาทิ...

มอบรางวัลและเกียรติบัตรในกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ประจำปี 2560” (พื้นที่ลำพูน-ลำปาง)
เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา คุณพรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด ได้เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวด วาดภาพระบายสีตามโครงการ “ว...

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.น้อย) ประจำปี 2560 (ปีที่ 7)
เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชุมชนบ้าน ชากกระปอก ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ชุมชนบ้านห้วยเล็ก ชุมชนบ้าน หนองคล้าใหม่ และโรงพยาบาลแหลมฉบัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาว...

กิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา ในโครงการ “วาดฝันวัยเยาว์กับการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560” ภายใต้หัวข้อ “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”
กิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา ในโครงการ “วาดฝันวัยเยาว์กับการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560” ภายใต้หัวข้อ “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”...

ศึกษาดูงานการปลูกไผ่ โดยใช้เถ้าชีวมวลเป็นวัสดุปรับปรุงดิน
ทีมผู้บริหารกลุ่มสหโคเจน ศึกษาดูงานการปลูกไผ่ ณ สวนไผ่บุญธรรมมี และโครงการหลวง (แม่เหียะ) อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธิตการใช้เถ้าชีวมวลเป็นวัสดุปรับปรุงดินในแปลงปลูกไผ่ ทำให้ดินร่วนซุ่ย ราก(ขุย) ไผ่เจริญเติบโตไว เก็บความช...