มอบทุนการศึกษาและมอบหนังสือ “โครงการสหโคเจน ปันความรู้สู่เยาวชน ประจำปี 2560”