มอบรางวัลและเกียรติบัตรในกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ประจำปี 2560” (พื้นที่ลำพูน-ลำปาง)