ร่วมพิธีสักการะองค์ท้าวมหาพรหม สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ประจำปี 2560