สหโคเจน ร่วมแสดงนิทรรศการ โครงการ"ชีวมวลสร้างงาน สานพลังประชารัฐ" ในงานเครือสหพัฒน์ ประชารัฐเพื่อสังคม ประจำปี 2560