กลุ่มสหโคเจนจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2561