บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) รับรางวัล "ผู้อุทิศตนให้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์"

ภาพที่เกี่ยวข้อง