กิจกรรม “ปันยิ้ม สร้างสุข ให้กับผู้สูงอายุ”ครั้งที่ 1”