ถ่านอัดแท่ง LAMBOOCHAR รับรางวัล THAILAND GREEN DESIGN AWARDS 2019