ถ่านอัดแท่ง LAMBOOCHAR รับรางวัลผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม