โครงการมอบทุนการศึกษา "สหโคเจน ปันความรู้ สู่เยาวชน"

 

 

 

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าสหโคเจน (ชลบุรี) จำนวน 18 โรงเรียน ประกอบด้วย

 

1. โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ

2. โรงเรียนวัดหนองคล้า

3. โรงเรียนวัดพระประทานพร

4. โรงเรียนบ้านชากยายจีน

5. โรงเรียนวัดอัมพวัน

6. โรงเรียนบ้านหนองปรือ

7. โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)

8. โรงเรียนวัดมโนรม

9. โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม

10. โรงเรียนวัดหนองขาม

11. โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม

12. โรงเรียนบ้านบึง

13. โรงเรียนบ้านวังค้อ

14. โรงเรียนบ้านเขาดิน

15. โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

16. โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา

17. โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม

18. โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

 

 


 

 

 

 

ภาพที่เกี่ยวข้อง