สหโคเจน ได้รับคัดเลือกจาก ตลท.ให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2562