บจ.สหกรีน ฟอเรสท์ จัดกิจกรรม โครงการปันรักสู่ชุมชนต้นน้ำ ครั้งที่ 1