บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) จัดกิจกรรม สหโคเจน ปันรอยยิ้ม สร้างสุข ให้กับผู้สูงอายุ

ภาพที่เกี่ยวข้อง