ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
สำนักงานใหญ่ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 636 หมู่ 11 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 0 3848 1555 หรือ upload ใบสมัครผ่านทางหน้าจอรายละเอียดตำแหน่งงาน หรือ ส่งสมัครงานพร้อมประวัติ ทางอีเมล์ E-mail: hradmin@sahacogen.com กรุณาระบุชื่อตำแหน่งที่สมัคร ในช่องชื่อเรื่องมาด้วย

ตำแหน่งงานว่าง SCG