ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ตำแหน่งงานว่าง

 • ตำแหน่ง :

 •  
 • จำนวนอัตราที่รับ : อัตรา

  ลักษณะงาน :

  หน้าที่หลัก :

 • สถานที่ปฏิบัติงาน :

 • เงินเดือน :

 • รายละเอียด :

 • สวัสดิการ :

ส่ง Resume

 • Upload :