ตำแหน่งงานว่าง SCG

 • ตำแหน่ง : Administration Officer (Bangna)

 •  
 • จำนวนอัตราที่รับ : 1 อัตรา

  ลักษณะงาน : ประจำ

  หน้าที่หลัก :
  - Answering telephone calls and/or taking messages. 
  - Arrange appointments, organize and provide service on any meetings.
  - Responsible for monitoring all (administration) expenses and miscellaneous expenses. In- charge of controlling petty cash float. Controlling administration expenses.
  - Provide hands-on to produce research reports using computer skills.
  - Manage databases, document filings.
  - Handling email correspondences and liaise with relevant departments.
  - Generate department reports as required on regularly basis.


 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) สำนักงานเซ็นทรัลบางนาชั้นที่ 16

 • เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์

 • รายละเอียด :
  - Female, aged 23-28 years, Thai Nationality only.
  - Bachelor’s degree in Business Administration, Business English or related field.
  - At least 1 year previous office work experience with key skills for secretaries or administrations.
  - Skillful in computer programs and typing.
  - Service mind, interpersonal skills, Team working skills and assertiveness personality.
  - Time management and Communication skills are essential.
  - Good command of written & spoken English and good communication skills.

 • สวัสดิการ :
  <li> ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  <li> ประสุขภาพ (สวัสดิการนอกเหนือจากประกันสังคม)
  <li> ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
  <li> ชุดฟอร์มพนักงาน
  <li> อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (บางตำแหน่ง)
  <li> กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
  <li> ตรวจสุขภาพประจำปี
  <li> เงินช่วยเหลือด้านทันตกรรม
  <li> เงินช่วยเหลือการมาทำงาน
  <li> เงินช่วยเหลือรับขวัญบุตร
  <li> เงินช่วยเหลืองานศพ
  <li> เงินช่วยเหลือแต่งงาน
  <li> เงินช่วยเหลืออุปสมบท
  <li> โบนัสประจำปี
  <li> ปรับเงินประจำปี
  <li> งานกีฬา
  <li> งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  <li> ค่าทำงานกะ (สำหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานเป็นกะ)
  <li> ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ
  <li> ค่าเดินทาง
  <li> ค่าโอนย้ายถิ่นฐาน
  <li> ค่าที่พัก (ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่)
  <li> สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
  <li> การฝึกอบรมพัฒนา

ส่ง Resume

 • Upload :