ตำแหน่งงานว่าง SCG

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด จ.ลำพูน

 •  
 • จำนวนอัตราที่รับ : 1 อัตรา

  ลักษณะงาน : ประจำ

  หน้าที่หลัก :
  จัดหาแหล่งจำหน่ายชีวมวล , ติดต่อประสานงานกับคู่ค้าภายนอก สนับสนุนงานจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล

 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน จ.ลำพูน

 • เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์

 • รายละเอียด :
  1. เพศชาย / หญิง
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ เกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาด และเคยเป็นพนักงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการประสานงานธุรกิจชีวมวลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองที่ดี มีความกระตือรือร้น ประสานงานกับทุกหน่วยงานได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี 
  6. มีทักษะด้านการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Office ,  ERP Program (Enterprise Resources Planning)
  8. สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 • สวัสดิการ :
  <li> ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  <li> ประสุขภาพ (สวัสดิการนอกเหนือจากประกันสังคม)
  <li> ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
  <li> ชุดฟอร์มพนักงาน
  <li> อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (บางตำแหน่ง)
  <li> กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
  <li> ตรวจสุขภาพประจำปี
  <li> เงินช่วยเหลือด้านทันตกรรม
  <li> เงินช่วยเหลือการมาทำงาน
  <li> เงินช่วยเหลือรับขวัญบุตร
  <li> เงินช่วยเหลืองานศพ
  <li> เงินช่วยเหลือแต่งงาน
  <li> เงินช่วยเหลืออุปสมบท
  <li> โบนัสประจำปี
  <li> ปรับเงินประจำปี
  <li> งานกีฬา
  <li> งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  <li> ค่าทำงานกะ (สำหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานเป็นกะ)
  <li> ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ
  <li> ค่าเดินทาง
  <li> ค่าโอนย้ายถิ่นฐาน
  <li> ค่าที่พัก (ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่)
  <li> สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
  <li> การฝึกอบรมพัฒนา

ส่ง Resume

 • Upload :