ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ตำแหน่งงานว่าง SCG

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administration Officer)

 •  
 • จำนวนอัตราที่รับ : 1 อัตรา

  ลักษณะงาน : ประจำ

  หน้าที่หลัก :

   


   

  1. ต้อนรับผู้มาติดต่อและรับโทรศัพท์

  2. จัดเตรียมห้องประชุม ดูแลสำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน

  3. สำรองที่พัก จองตั๋วเดินทาง และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

  4. รวบรวม และจัดเตรียมเอกสารนำเสนออนุมัติ

  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกรวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพ ชั้น 16 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ทาวเวอร์ บางนา

 • เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์

 • รายละเอียด :

  1. เพศชายหรือหญิง

  2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  3. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมMicrosoft Office ได้ดี

  4.มีทัศนคติบวกมีใจรักการบริการ มีทักษะการสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี และมีบุคลิกภาพดี

       5. มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ


 • สวัสดิการ :
  <li> ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  <li> ประสุขภาพ (สวัสดิการนอกเหนือจากประกันสังคม)
  <li> ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
  <li> ชุดฟอร์มพนักงาน
  <li> อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (บางตำแหน่ง)
  <li> กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
  <li> ตรวจสุขภาพประจำปี
  <li> เงินช่วยเหลือด้านทันตกรรม
  <li> เงินช่วยเหลือการมาทำงาน
  <li> เงินช่วยเหลือรับขวัญบุตร
  <li> เงินช่วยเหลืองานศพ
  <li> เงินช่วยเหลือแต่งงาน
  <li> เงินช่วยเหลืออุปสมบท
  <li> โบนัสประจำปี
  <li> ปรับเงินประจำปี
  <li> งานกีฬา
  <li> งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  <li> ค่าทำงานกะ (สำหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานเป็นกะ)
  <li> ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ
  <li> ค่าเดินทาง
  <li> ค่าโอนย้ายถิ่นฐาน
  <li> ค่าที่พัก (ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่)
  <li> สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
  <li> การฝึกอบรมพัฒนา

ส่ง Resume

 • Upload :