ตำแหน่งงานว่าง SCG

 • ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า (Electric Engineer)

 •  
 • จำนวนอัตราที่รับ : 2 อัตรา

  ลักษณะงาน : ประจำ

  หน้าที่หลัก :

  Job description and responsibilities;

   

  1.   Contact with relevant departments. To support the project.

  2.   Supervise for the assigned project to achieve the project objective.

  3.   Monitor and control the cost of the project as planned.

  4.   Provide the project progress report propose to the department head for consideration.

  5.   Analyze the cause of the problem and propose solutions to the department head for consideration.

  6.   Provide engineering comments on the assigned projects.

  7.   Other assignments.


 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 • เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์

 • รายละเอียด :

  Qualifications:

  1. Male, 22-30 years old.

  2. Bachelor's degree of Electrical Engineering.

  3. Experience in Solar Roof Project will be considered.

  4. Good command of English (listening and writing).

  5. Can drive and have driving license.


 • สวัสดิการ :
  <li> ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  <li> ประสุขภาพ (สวัสดิการนอกเหนือจากประกันสังคม)
  <li> ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
  <li> ชุดฟอร์มพนักงาน
  <li> อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (บางตำแหน่ง)
  <li> กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
  <li> ตรวจสุขภาพประจำปี
  <li> เงินช่วยเหลือด้านทันตกรรม
  <li> เงินช่วยเหลือการมาทำงาน
  <li> เงินช่วยเหลือรับขวัญบุตร
  <li> เงินช่วยเหลืองานศพ
  <li> เงินช่วยเหลือแต่งงาน
  <li> เงินช่วยเหลืออุปสมบท
  <li> โบนัสประจำปี
  <li> ปรับเงินประจำปี
  <li> งานกีฬา
  <li> งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  <li> ค่าทำงานกะ (สำหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานเป็นกะ)
  <li> ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ
  <li> ค่าเดินทาง
  <li> ค่าโอนย้ายถิ่นฐาน
  <li> ค่าที่พัก (ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่)
  <li> สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
  <li> การฝึกอบรมพัฒนา

ส่ง Resume

 • Upload :