ผู้สนใจเขียนใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัท ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 -15.00 น. หรือ ส่งจดหมายสมัครงานมาที่: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) 636 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 0 3848 1555 หรือ upload ใบสมัครผ่านทางหน้าจอรายละเอียดตำแหน่งงาน หรือ ส่งสมัครงานพร้อมประวัติ ทางอีเมล์ E-mail: hradmin@sahacogen.com , CC Email: uran.ro@sahacogen.com กรุณาระบุชื่อตำแหน่งที่สมัคร ในช่องชื่อเรื่องมาด้วย AAAA

ตำแหน่งงานว่าง SGF