วิธีการเพาะกล้า

1.คัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม

                           แคบ้าน


                          ประดู่ป่า

 
                           ยางนา                           พะยูง                        ราชพฤกษ์
                         มะฮอกกานี
2.เลือกเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ร่วงหล่นใต้ต้น
3.แช่เมล็ดพันธุ์ ก่อนลงแปลงเพาะกล้า
4.หว่านเมล็ดพันธุ์ลงแปลงเพาะให้ทั่ว
5.ใช้ทรายหยาบกลบทับเมล็ดพันธ์ที่หว่านลงไป
6.ประมาณ 2 สัปดาห์ เมล็ดพันธุ์ที่หว่าน จะเติบโตเป็นกล้า
7.ทำการเพาะกล้าที่ได้จากการถอน (แต้ม)

8.กล้าไม้ในโรงเรือนเพาะชำ