กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ SCG

บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) จัดแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี 2560 Saha Group Green Golf Facilities 2017
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ต.ค. 60 แผนกสนับสนุนงานขายและบริการลูกค้า บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้สนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี 2560 Saha Group Green Golf Facilities 2017 ณ เทรเชอร์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อ.บ้านบึง จ...

สัมมนา “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า
(12 พ.ค.60) บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) จัดสัมมนา หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า” ให้แก่ลูกค้า สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยเกี่...

การแข่งขันเปตองเชื่อมสัมพันธ์ 2559
(27-28 ก.ค.59) บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเปตองเชื่อม สัมพันธไมตรีกับลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยบริษัทที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง, บจก.เอ เทค เท็กซ์ไทล์ และบจก.ราชาอูชิโน ณ สน...

สัมมาลูกค้าประจำปี 2559
เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. แผนกสนับสนุนงานขายและบริการลูกค้า บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้จัดอบรมลูกค้า ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า” ณ ห้องประชุม บมจ.สหพัฒนาอินเต...