กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ SCG

กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์และเสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์แก่พนักงาน
บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์และเสริมสร้างพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์แก่พนักงาน ในวันที่ 27 – 28 พ.ย. 62 ณ สนามกีฬาเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ...

สหโคเจน (ชลบุรี) จัดสัมมนาลูกค้าในหัวข้อ "การตรวจวัดระบบไฟฟ้าแรงสูง และการวิเคราะห์ภาพความร้อน (Thermo scan)”
(27 มี.ค. 62) บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้จัดสัมมนาลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ณ ห้องประชุมของบริในหัวข้อ "การตรวจวัดระบบไฟฟ้าแรงสูง และการวิเคราะห์ภาพความร้อน (Thermo scan)”ษัทฯ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเ...

ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรีกับ บมจ.เอส แอนด์ เจฯ
(20 ธ.ค.61) บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) จัดแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรีกับ บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ (S&J) ณ สนามเครือสหดัฒน์ ศรีราชา ผลการแข่งขันทีม S&J ชนะทีมสหโคเจน 3:1 ประตู ...

กอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี 2561 Saha Group Green Golf Facilities 2018
(15 ก.ย. 61) บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) จัดแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี 2561 Saha Group Green Golf Facilities 2018 ณ เทรเชอร์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ...

สหโคเจน (ชลบุรี) จัดสัมมนาลูกค้า เทคนิคการอนุกรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม”
(5 ก.ย. 61) บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้จัดสัมมนาลูกค้าประจำปี ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ในหัวข้อ “เทคนิคการอนุกรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยมีผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดก...

กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์
(4 เม.ย. 61) บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ณ สนามกีฬาอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ...

สหโคเจน (ชลบุรี) จัดสัมมนาลูกค้า “การบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประจำปี 2561”
(23 ก.พ. 61) บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้จัดสัมมนาลูกค้าประจำปี ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ในหัวข้อ “การบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า” โดยมี คุณวัชระ สมจิตต์ และคุณปรีชา ปานดิษย์ สามัญวิศวกรไฟฟ้า กา...