ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ SCG

บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) จัดแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี 2560 Saha Group Green Golf Facilities 2017
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ต.ค. 60 แผนกสนับสนุนงานขายและบริการลูกค้า บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้สนับสนุนการจัดแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี 2560 Saha Group Green Golf Facilities 2017 ณ เทรเชอร์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อ.บ้านบึง จ...

สัมมนา “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า
(12 พ.ค.60) บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) จัดสัมมนา หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า” ให้แก่ลูกค้า สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยเกี่...

การแข่งขันเปตองเชื่อมสัมพันธ์ 2559
(27-28 ก.ค.59) บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเปตองเชื่อม สัมพันธไมตรีกับลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยบริษัทที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง, บจก.เอ เทค เท็กซ์ไทล์ และบจก.ราชาอูชิโน ณ สน...

สัมมาลูกค้าประจำปี 2559
เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. แผนกสนับสนุนงานขายและบริการลูกค้า บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) ได้จัดอบรมลูกค้า ในหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า” ณ ห้องประชุม บมจ.สหพัฒนาอินเต...