ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

สัมมนา “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า

             (12 พ.ค.60) บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)  จัดสัมมนา หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า”  ให้แก่ลูกค้า สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้าเบื้องต้น ณ ห้องประชุม บุษราคัม บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)