สัมมนา “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า

             (12 พ.ค.60) บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)  จัดสัมมนา หัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า”  ให้แก่ลูกค้า สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้าเบื้องต้น ณ ห้องประชุม บุษราคัม บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)