ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แบบฟอร์มสำหรับลูกค้า

วันที่ หัวข้อข่าว เอกสาร
10 ส.ค. 59 แบบการขอดำเนินการด้านไฟฟ้า/ไอน้ำ
1 ก.ค. 59 ใบแจ้งข้อร้องเรียน ปัญหาและข้อขัดข้อง (01-07-59)