ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แบบฟอร์มสาหรับ SPI (download)

วันที่ หัวข้อข่าว เอกสาร
1 เม.ย. 60 แบบการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าของลูกค้า ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา
1 เม.ย. 60 แบบการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ไอน้ำของลูกค้า ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา