งานนักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์

รูปภาพงานนักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562